-
loading...

Thầy ơi đừng bắn tinh vào âm đạo con nữa !
Em và thầy đã mang lòng yêu nhau từ rất lâu , nhưng vì sợ tai tiếng cảu người ngoài nên họ không bao giờ biếu lộ ra điều đó , thế là biêt rằng em học cũng khá tầm trung trong lớp nên thầy kêu em hãy nói với mẹ rằng em học khá kém và xin đy học thêm để thầy dạy . Ban đàu việc xin khá khó khắn vì mẹ em khong đồng ý , nhưng mà anh em biết đấy , ai mà không lo cho con của mình chứ , thế là mẹ em vẫn nghe lời em và đồng ý cho em đy học thêm , thế là em liền tới nhà thầy và làm sex học đường ngày tai nhà thầy luôn . Thật đáng buồn cho em khi mà dám nói mẹ cảu mình =]]